Voorwoord

TRANSITIE: EEN JAAR ALS (G)EEN ANDER

Iedere mogelijke definitie van ‘transitie’ bevat het begrip structurele verandering. Een transitie is het resultaat van op elkaar inspelende en versterkende ontwikkelingen. Voor het bereiken van een transitie bouwden we als departement in 2018 aan een nieuwe structuur, met behulp van duidelijke vernieuwingen zoals andere regels en organisatievormen, maar ook een andere organisatiecultuur, en een andere ‘mindset’ bij medewerkers.


Met deze structurele veranderingen willen we inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving, kruisbestuiving tussen de verschillende afdelingen stimuleren en optimalisaties doorvoeren om met de dienstverlening van het departement meer potentieel te bieden aan onze belanghebbenden: de Vlaamse Regering, de minister, actoren in het veld en natuurlijk de burger.

De Switch

Op 1 januari 2018 kreeg de nieuwe organisatiestructuur van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vorm. Tegelijkertijd vervoegden 54 nieuwe collega’s van de provincies de rangen. Een groot aantal medewerkers begon het nieuwe jaar in een nieuwe functie. Verhuisdozen werden uitgepakt. Na een korte verkenningsperiode zagen we al snel samenwerkingen ontstaan die voorheen onmogelijk leken. Er ontstond een nieuw soort bereidheid tot dialoog en interactie, wars van ‘afdelingsdenken’ en ook de eerste veranderingen in de relatie met diverse veldactoren werden voelbaar.


Dit resulteerde voor 2018 in heel wat mooie initiatieven. Diverse nieuwe initiatieven vonden plaats, van het ontwikkelen van een decreet bovenlokaal cultuurbeleid tot de erkenningsronde voor de radiofrequenties. Elk met hun uitdagingen, elk met hun verdiensten. Boven alles zijn we een actor in het belang van de samenleving. Als deelentiteit van de Vlaamse overheid positioneren we ons meer en meer als centrale - innovatieve - actor binnen en buiten die overheid. Getuige hiervan de publicatie van ons boek Reflecties (zie hoofdstuk 'Vinger aan de pols'). Via het organiseren van diverse fora, participatie aan innovatieve trajecten, sterke partnerships met bovenbouworganisaties en een goede relatie met andere bestuursniveaus trachten we onze regierol in te vullen en onze reputatie als bruggenbouwer vorm te geven. Het departement blijft zo, op een vernieuwende manier, zijn rol spelen in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering voor het Cultuur-, Jeugd- en Mediabeleid.

Reflectie

Zo’n transitie is geen evidentie. De nodige onzekerheden, kinderziektes en de reacties van diverse betrokkenen creëren soms twijfel over het 'nieuwe' en een verlangen naar het vertrouwde ‘oude’. Een zekere reflectie is na een jaar op zijn plaats. Daarom werd de nieuwe structuur al uitvoerig geëvalueerd in december door de ‘architecten’ van de transitie. Zij dachten na over hoe we die nieuwe structuur op korte termijn nog beter tot zijn recht kunnen laten komen. Grote en kleine veranderingen werden onder de loep genomen. Dit zal in 2019 leiden tot enkele bijsturingen om zo onze rol als departement in de beleidscyclus nog beter op te nemen. 2018 was het jaar waarin de nieuwe machine in gang werd gezet. 2019 wordt het jaar waarin die machine verder op punt wordt gesteld, om op volle kracht te kunnen draaien.


Luc Delrue

Secretaris-Generaal

An Vrancken

Algemeen Directeur