Kerncijfers

Wat volgt is een overzicht van de middelen waar de Vlaamse Regering - en meer specifiek de minister van Cultuur, Jeugd en Media - beleid mee voert. Dit overzicht toont de uitgaven van het departement in 2018, opgesplitst per domein.

We lichten er een aantal van de belangrijkste onderdelen uit. De middelen gingen hoofdzakelijk naar subsidies en de dotatie van de VRT, maar daarnaast zijn er ook heel wat andere dienstverleningen, die in dit jaarverslag uitgebreid aan bod kwamen.

€ 34.796.000

Werkingssubsidies
Cultureel erfgoed

€ 60.323.000

Subsidies Sociaal-cultureel volwassenenwerk

€ 399.000

Subsidies Gebarentaal

€ 12.145.000

Projectsubsidies Kunsten

€ 2.668.000

Subsidies Circuskunsten

€ 45.022.000

Fonds voor Culturele Infrastructuur

€ 730.000

Ondersteuning wetenschappelijke steunpunten en jeugdonderzoeksplatform

€ 8.676.000

Subsidies Amateurkunsten

€ 1.896.000

Ondersteuning van regionale televisie-initiatieven

€ 26.364.000

Vlaams Audiovisueel Fonds (Filmfonds, Gamefonds, Mediafonds)

€ 35.895.000

Werkingssubsidies Decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid

€ 7.284.000

Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra

€ 266.730.000

Dotatie aan de VRT

Delen